second

Waarom activisme?

Iedere seconde worden er meer dan 40.000 dieren onnodig vermoord door ons mensen. Dat zou betekenen, als we met datzelfde tempo mensen zouden vermoorden, dat onze soort binnen een weekend is uitgestorven. Dat is natuurlijk absurd. Helaas is het echter de waarheid, een algemeen geaccepteerd iets waarvan iedereen denkt of vindt dat het 'er gewoon bijhoort', dat het 'nodig is voor je gezondheid' of dat het 'wel meevalt, anders was het nooit zo geweest, dat zou niemand tolereren'. Het tegendeel is echter waar.

Wat wij mensen deze niet-menselijke dieren aandoen, is met geen woord te beschrijven. De grootschaligheid en oneindige aantallen verschillende soorten van uitbuiting en misbruik die wij deze individuen aandoen, zou ieder andere vorm van uitbuiting, misbruik of zelfs welke genodice uit onze geschiedenis dan ook die tussen mensen zelf heeft plaatsgevonden doen verbleken.

De consumptie van vlees, zuivel en eieren is natuurlijk de meest genoemde variant in deze immense razzia. Dieren die worden 'gekweekt' voor hun vlees, leven maar een fractie van wat hun levensverwachting zou kunnen zijn. Bij varkens is dit vaak 6 maanden in plaats van 15-20 jaar, bij een (vlees)koe 2 jaar (of zelfs 7-10 maanden voor 'kalfsvlees') in plaats van 15-25 jaar, en bij een kip 6 weken (of minder dan een dag, zie volgende stukje) in plaats van 5-10 jaar. In Nederland alleen al worden er per dag 1,5 miljoen kippen, 45.000 varkens en 5.000 koeien geslacht.

Zuivel is het volgende punt, waarbij 'melkkoeien' ieder jaar verplicht een kalfje moeten krijgen om melkproductie op gang te houden (anders dan wat veel mensen denken, zijn koeien geen 'melkmachines', het zijn moeders waarvan wij de borstvoeding nuttigen). De klafjes worden bijna direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald (zouden we bij een mensen-moeder eens moeten proberen). deze kalfjes worden zelf melkkoe, of vleeskoe, of kalfsvlees-koe. Melkkoeien worden vaak na 6 jaar alsnog geslacht, omdat de melkproductie voor de boer niet meer 'rendabel' is.

Voor eieren worden 'legkippen' gehouden op een oppervlak van minder van 2 A4tjes per kip (zelfs 'scharrelkippen' hebben maar 2 A4tjes, niet meer). De meeste komen nooit buiten, ook bij scharrelkippen hoeft dit niet het geval te zijn (ooit kippen in de wei zien lopen?). Ze krijgen aan de lopende band eieren, ongeveer 300-500 tot een leeftijd van 17 maanden, waarna ze alsnog geslacht worden. Bij geboorte van de kippen worden de hennetjes van de haantjes gescheiden, waarna de haantjes direct, levend en onverdoofd de hakselaar ingaan om levend vermalen te worden voor bijvoorbeeld 'kipnuggets'. Dit zijn ongeveer 100.000 haantjes per dag in Nederland (deze tellen niet mee bij de 'slachtcijfers').

Daarnaast zijn er nog talloze andere voorbeelden van uitbuiting. In een circus of dierentuin bijvoorbeeld, waar dieren hun hele leven in gevangenschap doorbrengen ter vermaak van onze soort. Of ze worden op vergeleikbare manier als in de vlees- zuivel en eierindustrie gefokt en afgemaakt voor hun huiden (leer, bont, etc.). Of wilde dieren, die in hun eigen habitat worden bejaagd of bevist. De manieren waarop wij mensen denken de heersers te zijn over deze dieren, de redenen die we verzinnen om te verantwoorden hoe wij deze individuen behandelen, hoe we ze opsluiten, (laten) verkrachten, mishandelen en slachten alsof ze niks waard zijn, het is misselijk makend. Wie geeft ons het recht al deze dieren dit aan te doen? What the fuck is er mis met ons?

Wees de stem die zij zelf niet hebben. Iedereen kan een verschil maken. Stop misbruik. Stop wreedheid. Stop speciësisme.end

Dieren vermoord voor consumptie sinds het openen van deze pagina